Институт за изкуствознание
Карта на сайта  :  Контакти     
Търсене
Търсене
Начало
За института
Структура
Новини
За пресата
Събития
Профили
Издания
"Проблеми на изкуството"
"Българско музикознание"
Проекти
Библиография
Обучение
Партньори
Връзки
Контакти
Конкурси
Отчети
Миглена Ценова-Нушева
Публикации
Biks, R., A. Yaneva, R. Karakostova, M. Tzenova
2003
The text has the objective to study, systematise and analyse processes related to the Bulgarian musical theatre: opera, ballet, operetta, and musical since the the very first attempts for performing fragments and entire operas (the end of XVIII-th century) to the contemporary conditions in professional musical theaters in Bulgaria (the beginning of XXI-st century).
http://musicart.imbm.bas.bg/p/en_musikalenteatur1.html
Миглена Ценова-Нушева
2010
Бълг. музикознание, 2010, № 1, 15-20. Текстът е инспириран от годишнина-честване на голямата българска музиковедка Агапия Баларева, дългогодишен изследовател на хоровото дело в България. Проучването е осъществено на основата на две публикации на Баларева, свързани с хорото изкуство у нас въобще. Без да си е поставяла за цел да изследва хора в българския оперен театър като самостоятелен обект, музиковедката Баларева достига до важни наблюдения и заключения в тази област. М. Ценова-Нушева извежда от общия контекст, в който са публикувани в оригиналните източници, тенденции за взаимодействието на оперното и хоровото дело у нас, като ги съпоставя със сходни или различни наблюдения у други автори. Методологията включва основно исторически, аналитичен и съпоставителен подход.
Ценова-Нушева, Миглена
2007
В: Музика, образование, просветителство. Сборник с доклади. С., СБК, 2007, с. 92-102. Текстът разкрива подходи при преподаване на пиано на деца след кохлеарна имплантация, на основата на собствения педагогически опит на автора. На базата на утвърдени методически системи, са изведени и специфични работещи педагогически методи и техники при отскоро чуващи деца. Материалът осветлява и аспекти от историята и практиката на кохлеарната имплантация в света и у нас. Разглеждат се някои възникващи проблеми при настройките на имплантните системи и при заниманията с музика на имплантирани лица. Дискутират се и подходите на световно признати музиканти и техните педагогически занимания с напълно нечуващи деца и млади хора.
Ценова-Нушева, Миглена
Под печат (to be published)
Приета за електронна публикация в Инсбурк, Австрия: MED-EL 2008.
Миглена Ценова
2007
Текстът изследва музиката на документалния филм „Шест осем едно“ (2006, носител на награда за опазване на културното наследство от „София филм фест“, реж. Яни Янев, муз. Алекс Нушев). Важен драматургически компонент във филма, музиката звучи почти непрекъснато и обхваща както музикални колажи и записани семпли, така и специално композирани теми и фрагменти.
Бикс, Розалия, Анелия Янева, Румяна Каракостова, Миглена Ценова-Нушева
2008
София, Институт за изкуствознание-БАН, 2008. Изданието и проучванията свързани с него са осъществени с подкрепата на Фонд "Култура"-МК, Център за музика и танц и ИИзк-БАН. Изследването обхваща повече от хиляда творци - българи и чужденци - с принос за развитието на БМТ, осъществили постановки за професионални, полупрофесионални, държавни и частни театри и трупи у нас в периода 1890-2005.
KorKniga.jpg 
Бикс, Р., А. Янева, Р. Каракостова, М. Ценова.
2005
Книгата е структурирана по градове хронологически по реда на формиране на постоянни музикално-театрални институции. Разгледани са всички театри и трупи, които са поставяли цели сценични заглавия, преди появата на постоянните музикални театри; пълен списък на постановките на професионалните театри, както и театри и трупи, които съществуват във всеки от разглежданите градове независимо или паралелно с държавните институции. Всеки от съставите е представен с отделен материал, който очертава специфичния му облик и творческа съдба.
http://operabg.com/Books/A_Yaneva/A_Yaneva_2_c.htm
Книгата.thumb_179_1.jpg 
Миглена Ценова-Нушева
2008, 6 май
За втората постановка от проекта "Отиваме на опера" на Националната опера и балет, насочен към най-младата аудитория
http://www.kultura.bg/article.php?id=14224
Ценова, Миглена
2007
Отразява съвременното състояние на традиционното изкуство, поставено в контекста на телевизионно реалити шоу, наблюдавано наживо от автора (ноември 2006). Приложени са кратки либрети с анализи на сценичната реализация на изпълнявани фрагменти от виетнамски традиционни опери, представени в рамките на галаконцерт на финалистите на първо по рода си шоу. Материалът коментира специфичното звукоизвличане, сценично присъствие и поведение, символика на костюмите, оркестрация и аранжименти. Публикувана е в Българско музикознание (2007), № 2, с. 201-203.
http://www.artstudies.bg/files/editions/91/Content&Summaries.pdf
bilet.jpg 
Миглена Ценова-Нушева
2008
За постановка от проекта "Отиваме на опера" на Националната опера и балет, насочен към най-младата аудитория.
http://www.kultura.bg/article.php?id=14011
Миглена Ценова-Нушева
доц. д-р
  Публикации
  Награди
  Проекти
1 2  3  4  »
 
  BG ACADEMIC MUSIC PORTAL : Блог : Поща : Карта на сайта : Условия за ползване : Контакти